Nội dung bạn sẽ được học

Students will gain a versatile background in maintenance to keep electrical/electronic and mechanical equipment in operation. Students completing this program will have skills needed to install and maintain Programmable Logic Controllers (PLC's) as well as mechanical, welding, blueprint reading and computer operations.

Careers

Careers in this pathway are related to technologies necessary to design, develop, install, and maintain physical systems such as buildings, structures, machines and equipment. These include engineering, manufacturing, construction and related technologies.

Job Outlook

Manufacturing employers are desperate for skilled workers. Unlike many other entry-level employment opportunities, manufacturing employers continue to offer on-the-job training, apprenticeships, and payment for continued education and career advancement. There are many stable, long-term employment opportunities in the industrial trades field.

Khoa bạn sẽ vào học

Department of Industrial Trades

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (: 62)

Học phí
USD $287 per contact hour

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

Địa điểm

Department of Industrial Trades

Texas Township Campus 6767 West O Avenue,

KALAMAZOO,

Michigan,

49003, United States

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

Students must provide an original and official secondary school and/or college transcripts or diplomas with English translations. Other English Language Requirements: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 500 (paper test), 173 (computer-based test); Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) score of 72 or better United States post-secondary English composition course with a grade of “C” or better; A diploma from a secondary school program in which the language of instruction was English.

Dành cho sinh viên quốc tế

Students must have a diploma from a secondary school program in which the language of instruction was English.

English language requirements

  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 500 (paper test), 173 (computer-based test), 61 (Internet-based) or better
  • International English Language Testing System (IELTS) score of 6.0 or better
  • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) score of 72 or better
  • United States post secondary English composition course with a grade of “C” or better
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên có thể tích lũy tín chỉ để chuyển đổi toàn bộ sang một chương trình cao đẳng hoặc đại học hệ 4 năm với một khoản phí tiêu chuẩn.

  • Bằng cấp liên thông, chương trình đào tạo nghề/chuyên môn...
  • Cơ hội chuyển tiếp đến các trường đại học chất lượng cao ở Mỹ
  • Cơ sở tại Michigan khang trang, an toàn và thân thiện
  • Chi phí thấp hơn các chương trình đào tạo 4 năm truyền thống