Nội dung bạn sẽ được học

The Department of Life Sciences runs courses in Biosciences, Environmental Sciences, Life Sciences, Psychology and Sport Health and Exercise Sciences. With a strong emphasis on interdisciplinary research, and a commitment to excellence, we aim to push the boundaries of understanding our environments, human health and performance.

Stage 1: University Foundation Modules:

 • ICT Skills
 • Chemistry 1
 • Chemistry 2
 • Biology 1
 • Biology 2
 • Research Methods, Critical Thinking and Expression
 • Maths for Science and Computing
 • Interactive Learning Skills and Communication

Next stages of study will be first Year University Studies (Stage 2) at College of Health and Life Sciences, Brunel University London; Second Year University Studies (Stage 3) at College of Health and Life Sciences, Brunel University London; Third Year University Studies (Stage 4) at College of Health and Life Sciences, Brunel University London.

This pathway leads to the following Brunel University London degrees:

 • BSc (Hons) Biomedical Sciences
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences (Biochemistry)
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences (Genetics)
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences (Human Health)
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences (Immunology)
 • BSc (Hons) Psychology
 • BSc (Hons) Psychology (Sport, Health and Exercise)
 • BSc (Hons) Sport, Health and Exercise Sciences
 • BSc (Hons) Sport, Health and Exercise Sciences (Coaching)
 • BSc (Hons) Sport, Health and Exercise Sciences (Human Performance)
 • BSc (Hons) Sport, Health and Exercise Sciences (Sport Development)
 • BSc (Hons) Life Sciences
 • BSc (Hons) Environmental Sciences
 • MSci Environmental Sciences

Students will graduate with a unique mix of skills, giving them a competitive advantage in the employment market . Our computational data analytics stream has been designed to equip Brunel graduates with the skills that are increasingly required by employers .Our students have the option to broaden their horizons by studying a non-science subject. Upon successful completion of your pathway programme you will progress onto Brunel University London.

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (12 tháng)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2019, Tháng Một 2020

Địa điểm

London Brunel International College

Russell Building,

Kingston Lane,

Uxbridge,

Greater London,

UB8 3PH, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

To be confirmed
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hơn 4.000 sinh viên đã phát triển từ một chương trình chuyển tiếp tại LBIC lên khóa cử nhân hoặc thạc sĩ tại Brunel.

 • Tọa lạc tại khuôn viên của Brunel University London
 • Các chương trình chuyển tiếp đại học và sau đại học
 • Trực thuộc tập đoàn giáo dục quốc tế danh giá Navitas
 • Ba thời điểm nhập học: tháng Một, tháng Năm và tháng Chín