Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Sports Management BA (Hons)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

This degree builds on the industry-recognised HNC. All first year entrants will start on the HNC which is available at Inverness College UHI, Perth College UHI, and Moray College UHI. Successful completion will allow progress onto the second year of the degree (DipHE) and entry at this level is available at the following campuses: Inverness College UHI, Lews Castle College UHI, Moray College UHI, North Highland College UHI, Orkney College UHI, Perth College UHI and West Highland College UHI. The BA (Hons) Sports Management degree is designed for those seeking a broad-based management qualification that will introduce you to all aspects of today's modern sporting business. This course will equip you with the skills you will need for a career in sports management, including marketing, human resources, business law and IT.

Khoa bạn sẽ vào học

Business, Management and Leisure

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£7,980.00 (266,000,000 đ) một năm
Year 1: £7,980, Year 2: £13,980, Year 3: £13,980, Year 4: £13,980

Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Orkney

Orkney College UHI,

East Road,

Kirkwall,

Orkney Islands,

KW15 1LX, Scotland

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£7,980.00 (266,000,000 đ) một năm
Year 1: £7,980, Year 2: £13,980, Year 3: £13,980, Year 4: £13,980

Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

West Highland

West Highland College UHI,

Carmichael Way,

Fort William,

Highland,

PH33 6FF, Scotland

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Including English plus one from the list of relevant academic subjects:English, History, Geography, Modern Studies, Politics, Sociology, Economics, Psychology, Philosophy, Religious, Moral and Philosophical Studies, Religious Education, Media Studies, Language subjects, Maths, Sciences subjects (Human Biology and Biology will be counted as 2 separate subjects)

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học