Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Sport Business Management BSc (Hons)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

You will develop an understanding of the business of sport. Through understanding both the global perspectives and also examining the sport industry in the UK. An appreciation of key business concepts and theories will be used to review modern sport business and best practice in sports management at both a local and executive level. Emphasis is placed on exploring leadership and management of sport events, while also developing strategic skills to assess the sport business landscape. A student’s entrepreneurial ability is emphasised ensuring that a Sports Management graduate from University of Hertfordshire has a balanced portfolio of knowledge and abilities to enhance their employability.

Khoa bạn sẽ vào học

Sports, Health and Excercise

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£14,750.00 (491,666,667 đ) một năm
The standard fee for 2023/24 entry is: 14750.

Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

University Admissions Service,

College Lane,

Hatfield,

Hertfordshire,

AL10 9AB, England

Toàn thời gian (3 năm)

Học phí
£14,750.00 (491,666,667 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

University Admissions Service,

College Lane,

Hatfield,

Hertfordshire,

AL10 9AB, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Including 2 science GCE A Levels (or equivalent) one of which must be a grade C in either biology or chemistry (acceptable A levels are Human Biology, Psychology, Geography, Maths, Physics, ICT and Sports Studies).

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học