Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

Through studying Psychology at BGU you’ll gain an in-depth understanding of the scientific nature of the subject and of its wider cultural and social impact. You will develop your understanding of psychology and its theories of the mind, emotions and behaviour and become familiar with how these theories are applied in our lives, communities and societies.Throughout the study of Special Educational Needs, Disability and Inclusion (SENDI) you will find out about different categories of need including; cognition & learning, social, emotional and mental health, sensory and communication needs. Modules cover the broad spectrum to focus upon specific and more complex needs. You will challenge your own beliefs and values, as well as those of others, and become an advocate for change.Find out more: https://www.bishopg.ac.uk/course/psysen-foundation-year/

Khoa bạn sẽ vào học

School of Social Science

Các hình thức học tập

Toàn thời gian bao gồm cả thời gian học dự bị (Foundation) (4 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

25 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

Bishop Grosseteste University,

Longdales Road,

Lincoln,

Lincolnshire,

LN1 3DY, England

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học