Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

For entry to a postgraduate degree at the University of Nottingham. Your course length is determined mainly by your English language level (UKVI IELTS score or accepted equivalent).

All students take a set of common or similar modules to gain key skills for university. If your course is longer than 2 terms, you’ll take extra modules focusing on one or more of English language, academic skills and basic subject knowledge.

Common modules taken by all students: > English for Academic Purposes > Research Project

You will also take 2 of the following modules to prepare for postgraduate study† : > Advanced Statistics > Project Management > Strategic Management > UK Society and Culture (Advanced)

Extra support: for courses of over 2 terms, you will also take Extended English and Skills modules before the modules to the left.

Students on a 2.5 or 3-term course will typically take: > English for Academic Study 3 > Independent and Collaborative Study > Reading and Writing 3 > Speaking and Listening 3.

Khoa bạn sẽ vào học

University of Nottingham International College

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (9 tháng)

Học phí
£26,850.00 (671,250,000 đ) Overall cost
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2022, Tháng Mười 2022, Tháng Sáu 2023

Địa điểm

University of Nottingham International College

Nottingham Science Park,

1 Jesse Boot Ave,

Nottingham,

NG7 2RU, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

Successful completion of an undergraduate degree or diploma (Grades and relevant background requirements vary dependant on the university degree and pathway course). UKVI IELTS 4.5 to 5.5 or accepted equivalent.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học