Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

**Reasons to choose Kingston**– This course meets the core curriculum requirements set out by the British Pharmacology Society (BPS), the professional association for pharmacologists. This course is also accredited by the Royal Society of Biology.– Our Pharmacology degree scored 97% overall student satisfaction in the National Student Survey (NSS 2020/21).– Kingston is ranked No.2 in London for pharmacy and pharmacology (Guardian University League table 2022).**About this course**This course is taught by award-winning experts with a focus on biological and physiological processes, rather than chemical ones. We’ll examine how drugs act on their targets in major organs and systems, and how the body reacts.You’ll study the treatment of infectious and non-infectious diseases, such as cancer, diabetes, asthma, and cardiovascular disease. You’ll also have opportunities to learn about new drugs affecting the brain, treating epilepsy and depression, and how drugs influence addiction.

Khoa bạn sẽ vào học

Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

Yorkon Building,

Kingston University Kingston upon Thames,

London,

KT2 7LB, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Other A Level combinations possible to achieve 120 points. Minimum of 2 A Levels, can be combined with other Level 3 qualifications eg. AS levels/Extended Project to achieve 120 points.General Studies not accepted.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học