Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

Modern History - Modern History will teach you to analyse historical events from the past five-hundred years from a present day context. The course takes a broad view of political and social developments and allows you flexibility in your studies. You can choose topics ranging from the 15th to the 21st century, studying British, European, Middle Eastern, South Asian, East Asian or American history. In addition, you will be able to pursue a variety of different approaches including political, military, cultural, religious, intellectual, scientific, general, social and economic history.

Spanish - Spanish will develop language and communications skills to a high level of proficiency. You will be able to choose from a broad range of course options that reflect and explore the rich cultural heritage of Spain and Latin America, including: literature from the Golden Age to the present day, history, linguistics, film and translation.

Khoa bạn sẽ vào học

Modern History

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£23,960.00 (599,000,000 đ) một năm
Chi phí dự kiến
Ngày bắt đầu

4 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

16 St Katharine's West,

St Andrews,

KY16 9AX, Scotland

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

To include A* in Mathematics.Subjects excluded: Citizenship Studies, Critical Thinking, Global Perspectives and Research (GPR) and General Studies.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học