Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

Mediaeval History - Mediaeval History will teach you to engage with sophisticated modes of thought and expression across mediaeval Europe and the Middle East. You will grapple with complex issues and gain a clear understanding of the historical background which underlies the present day. Students who study Mediaeval History will engage with a wide variety of historical issues and geographic locations to suit different interests, whether that be in early Islamic Iran, the Britons and Saxons, mediaeval political thought, or queenship.

Middle East Studies - Middle East Studies as a single Honours degree, you can take Middle East Studies in combination with a wide variety of other subjects as part of a joint Honours degree. Middle East Studies provides training in the history of the Middle East, extending across 1500 years from the rise of Islam to the modern Middle East. Taken with another subject, Middle East Studies offer a good opportunity for historical and comparative analysis between different literatures, cultures, history and politics.

Khoa bạn sẽ vào học

Medieval History

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£23,960.00 (599,000,000 đ) một năm
Chi phí dự kiến
Ngày bắt đầu

4 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

16 St Katharine's West,

St Andrews,

KY16 9AX, Scotland

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

To include English (or English Literature) and French.Subjects excluded: Citizenship Studies, Critical Thinking, Global Perspectives and Research (GPR) and General Studies.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học