Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Marketing Management BA (Hons)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

The BA (Hons) Marketing Management course aims to provide the student with an underpinning knowledge and understanding of business and how marketing theories and their strategic applications to organisations operating within a highly digitised and challenging global business environment can be applied.Through the use of a wide range of approaches and e-learning forums students will learn varied aspects of marketing principles essential to the work of marketing professionals including: marketing planning and strategy, digital marketing techniques, consumer behaviour, advertising, communication with customers, pricing, distribution, selling techniques, building relationships with stakeholders and researching markets. Throughout the course students will learn practical skills, including IT, numerical and communication skills, much of this will be underpinned by real life examples.

Khoa bạn sẽ vào học

University of Wolverhampton Business School

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (3 năm)

Học phí
£14,450.00 (481,666,667 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Một 2024

Địa điểm

University of Wolverhampton

Admissions Unit,

Camp Street,

Wolverhampton,

WV1 1AD, England

Toàn thời gian (3 năm)

Học phí
£14,450.00 (481,666,667 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

18 Tháng Chín 2023

Địa điểm

University of Wolverhampton

Admissions Unit,

Camp Street,

Wolverhampton,

WV1 1AD, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

A High School Diploma with a GPA of 2.7 and one of the following: OLD SATR (a.k.a. SAT I) with at least 1700 combined score/ New SAT from March 2016 with at least a combined score of 1150/ ACT with a score of at least 26. English language requirements vary by course and department but the standard University requirement is 6.0 with 5.5 in every component in IELTS or the same scores in the University's own entry test, the Wolverhampton English Proficiency Examination (WEPE).

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học