Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

This course has been devised in response to industry and student-led demand for practical training in make-up and hairdressing techniques for theatre, film, TV, fashion, festival, carnival and entertainment arenas.- All tutors are industry specialists- Campus facilities include a working theatre and photographic studios- Graduates are now working on major films, TV series, adverts, West End shows and magazine shootsThe course carefully balances academic study with skill and craft development, as well as production/event experience and industry placements.The course carefully balances academic study with skill and craft development, as well as production/event experience and industry placements.For a detailed course description, please click the button under 'Course contact details' in the bottom right of this page.

Khoa bạn sẽ vào học

Theatre and Performing Arts

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (3 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Northbrook MET West Durrington Campus

Littlehampton Road,

Worthing,

West Sussex,

BN12 6NU, England

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học