Nội dung bạn sẽ được học

This course gives a broad introduction to the different types of surface mining, and the techniques and equipment used. It is based on presentations and videos of a UK university undergraduate mining module given by Dr Bill Birch, formerly of the University of Leeds, and now Director of Blast Log Ltd. It is designed for those who want to develop their knowledge across open-pit, opencast (strip mining) and quarrying, and in the selection and optimisation of equipment.

The course starts with an overview of open-pit mining, opencast mining and quarrying and then gives a detailed explanation of the different types of equipment and how to select and use them most efficiently.

At the end of the course you should be able to: describe the different types of surface mining methods and when they are appropriate to use; identify the major pieces of mobile plant and how to use them effectively and efficiently; plan a load and haul fleet to achieve a production requirement.

Khoa bạn sẽ vào học

Geology

Các hình thức học tập

Trực tuyến/Từ xa (3 tháng)

Học phí
Introduction to Surface Mining Methods - £150

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Năm, Tháng Sáu, Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Chín, Tháng Mười 2020

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

Students must have been awarded a four-year Bachelors degree they can be considered for entry to a Masters degree at Leicester. If they are applying for a degree which entry criteria given is stated in UK degree terms as ‘Upper Second’ class, we require a GPA of at least 7.0 out of 10 overall. If the entry criteria given is stated in UK degree terms as ‘Lower second’ class, we require a GPA of at least 6.5 out of 10 overall.

Dành cho sinh viên quốc tế

You must have a good command of the English language as this course will be taught in English.

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Leicester là một điểm đến đa văn hóa lý tưởng cho 4.000 sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống và học tập tại đây.

  • Trường đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh
  • Top 50 trường đại học thế giới 2019 (Bảng xếp hạng THE)
  • Cầu tiến, chu đáo và lấy nghiên cứu làm động lực
  • Cung cấp hơn 300 chương trình và khóa học cấp bằng