Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

International Year Zero: Law and Social Sciences

Anh Quốc

1

Nội dung bạn sẽ được học

This broad-based programme will give you an excellent grounding for undergraduate degrees in a variety of areas, including Media, Law, Sociology and Psychology. After completing the first stage at BUIC, you will continue your chosen degree in the School of Social Sciences, School of Law, School of Psychology or School of Creative Studies & Media.

Degree options

LLB Law

LLB Law with Criminology

BA Criminology and Criminal Justice

BA Health & Social Care

BA Sociology

BA Journalism & Media Studies

BA Media Studies and Production

BA Creative Studies

BA Media Studies with Theatre & Performance

BA Film Studies and Production

BSc Psychology

BSc Psychology with Clinical and Health Psychology

BSc Psychology with Forensic Psychology

Khoa bạn sẽ vào học

Bangor International College

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (1 năm)

Học phí
£16,995.00 (566,500,000 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023, Tháng Sáu 2024

Địa điểm

Bangor University International College

Oswalds Building,

Victoria Drive,

Bangor,

Gwynedd,

LL57 2EN, England

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học