Nội dung bạn sẽ được học

This one-year (3 term) programme offers successful students guaranteed progression* to Year 2 of the following degrees at the University of Hull:

 • BSc (Hons) Accounting
 • BSc (Hons) Accounting and Financial Management
 • BA (Hons) Business Management
 • BA (Hons) Business Management and Accounting
 • BA (Hons) Business Management and Economics
 • BA (Hons) Business Management with Entrepreneurship
 • BA (Hons) Business Management and Financial Management
 • BA (Hons) Business Management with Human Resource Management
 • BA (Hons) Business Management with ICT
 • ​BA (Hons) Business Management and Marketing
 • BA (Hons) Business Management and Supply Chain Management
 • BA (Hons) Business Management with Sustainability
 • BA (Hons) Economics
 • BSc (Hons) Financial Management
 • BA (Hons) International Business
 • BSc (Hons) Logistics and Supply Chain Management
 • BA (Hons) Marketing

Who is this programme designed for?

This programme is designed for international students who do not quite have the academic grades and/or English level to start the first year of an undergraduate degree at the University of Hull, but have a stronger profile than an UFP student. If you successfully complete the IY1 you are guaranteed progression* to Year 2 of a range of Business undergraduate degrees at the University of Hull. This programme is set at NQF level 4, and is equivalent to the first year of an undergraduate business degree in the UK.

How will I be assessed?

You will be assessed by a variety of methods during your time with us: the intention is that you have a chance to experience the full range of assessment methods that you might experience at university when you start the second year of your chosen degree.

Assessments will normally include coursework, essays, reports and other structured assignments, oral examination, and unseen written examinations.

* Guaranteed progression is subject to meeting the specified entry criteria.

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (9 tháng)

Học phí
Fee for 3 term is £14,485; All programmes are subject to a £300 registration fee and a £2,200 deposit which is offset against the last term's fees.

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

21 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Địa điểm

ONCAMPUS Hull

The University of Hull,

Leven Building,

Hull,

HU6 7RX, England

Toàn thời gian (10.5 tháng)

Học phí
Fee for 3.5 term is £17,130; All programmes are subject to a £300 registration fee and a £2,200 deposit which is offset against the last term's fees.

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

26 Tháng Mười 2020

Địa điểm

ONCAMPUS Hull

The University of Hull,

Leven Building,

Hull,

HU6 7RX, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

Students with Successful completion of high school with good grades. Students must be Age 17+ For term 3 students need to have an IELTS score of 5.5 or equivalent (no element below 5.0)*. For term 4 – they need to have an IELTS score of 5.0 or equivalent (no element below 4.5). *Your application will be assessed and you may be offered a 3 or 4 term programme depending on your English level and academic background.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ONCAMPUS Hull cung cấp các chương trình dự bị đại học cho sinh viên quốc tế để họ có thể phát triển trình độ tiếng Anh lẫn kỹ năng học thuật.

 • Nằm trong khuôn viên xanh mát của trường đại học Hull
 • Đặt tại Yorkshire, kết nối khắp VQ Anh, châu Âu và xa hơn nữa
 • Hull là Thành phố Văn hóa ở Vương quốc Anh đến năm 2021
 • 97,9% sinh viên quốc tế tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc học