Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

International Relations - International Relations will teach you to explore issues such as the origins of war and peace, the making of foreign policy, trade regimes, international terrorism, military alliances, and the interaction of political and economic development. Students will develop the skills to assess developments in the international system and specific geographical regions; analyse the ways in which states relate to other international actors; and develop normative theories that relate the world as it is to the world as it might be.

Psychology - Psychology will introduce you to the full range of areas that are studied by psychologists, including perception, cognition, motivation and behaviour. You will be grounded in the theoretical foundations and modern developments of contemporary psychology, and emphasis is placed on practical classes and on learning research techniques right from the start.

Khoa bạn sẽ vào học

International Relations

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£23,960.00 (599,000,000 đ) một năm
Chi phí dự kiến
Ngày bắt đầu

4 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

16 St Katharine's West,

St Andrews,

KY16 9AX, Scotland

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

To include English (or English Literature) and French.Subjects excluded: Citizenship Studies, Critical Thinking, Global Perspectives and Research (GPR) and General Studies.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học