Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Foundation Certificate - Life Science, Biomedicine and Environment - (2 Terms)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

Foundation Certificate Life Science, Biomedicine and Environment

For entry to the 1st year of an undergraduate degree at the University of York. Your course length is determined mainly by your English language level (UKVI IELTS score or accepted equivalent).

All students take a set of common or similar modules to gain key skills for university. If your course is longer than 2 terms, you’ll take extra modules designed to improve your English language level, academic skills and basic subject knowledge.

Common modules taken by all students:

 • Biology
 • Chemistry
 • Language and Study Skills 2
 • Mathematics for Life Scientists

Progression Degree:

 • Bioarchaeology BSc (Hons)
 • Biology BSc (Hons)
 • Biology MBiol (Hons)
 • Biomedical Sciences BSc (Hons)
 • Biomedical Sciences MBiomedSci (Hons)
 • Biotechnology and Microbiology BSc (Hons)
 • Biotechnology and Microbiology MBiol (Hons)
 • Chemistry BSc (Hons)
 • Chemistry (with a year abroad) MChem (Hons)
 • Chemistry (with a year in York) MChem (Hons)
 • Chemistry (with a year in industry) MChem (Hons)
 • Chemistry, Biological & Medicinal Chemistry BSc (Hons)
 • Chemistry, Biological and Medicinal Chemistry MChem (Hons)
 • Ecology MBiol (Hons)
 • Ecology BSc (Hons)
 • Environmental Geography BSc (Hons)
 • Environmental Geography MEnv (Hons)
 • Environmental Science BSc (Hons)
 • Environmental Science MEnv (Hons)
 • Film and Television Production BSc (Hons)
 • Genetics MBiol (Hons)
 • Genetics BSc (Hons)
 • Human Geography and Environment BA (Hons)
 • Molecular Cell Biology MBiol (Hons)
 • Molecular Cell Biology BSc (Hons)
 • Psychology BSc (Hons)
 • Psychology MPsych (Hons)

Khoa bạn sẽ vào học

University of York International Pathway College

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (6 tháng)

Học phí
£20,300.00 (676,666,667 đ) Overall cost
The fee mentioned is for 2022/23 Academic Year. 2023/24 Academic Year fee is £22,130.00..

Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023, Tháng Một 2024

Địa điểm

University of York International Pathway College

Piazza Building,

Deramore Lane,

York,

YO10 5GR, England

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học