Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Foundation Certificate - Law and Social Sciences (2 Terms)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

Foundation Certificate Law and Social Sciences

For entry to the 1st year of an undergraduate degree at the University of York. Your course length is determined mainly by your English language level (UKVI IELTS score or accepted equivalent).

All students take a set of common or similar modules to gain key skills for university. If your course is longer than 2 terms, you’ll take extra modules designed to improve your English language level, academic skills and basic subject knowledge.

Progression Degree:

BSc (Hons) Archaeology

BA (Hons) Archaeology

BA (Hons) Archaeology and Heritage

BA (Hons) Criminal Justice and Social Policy

BA (Hons) Criminology

BA (Hons) Curating and Art History

BA (Hons) Curating and Art History (with a year abroad)

BA (Hons) English Language and Linguistics

BA (Hons) French and Linguistics (with a year abroad)

BA (Hons) German and Linguistics (with a year abroad)

BA (Hons) Global Development

BA (Hons) Historical Archaeology

BA (Hons) History

BA (Hons) History and French (with a year abroad)

BA (Hons) History of Art

BA (Hons) History of Art (with a year abroad)

BA (Hons) History/History of Art

BA (Hons) History/Philosophy

BA (Hons) History/Politics

BA (Hons) Human Geography and Environment

BA (Hons) International Relations

BA (Hons) Italian and Linguistics (with a year abroad)

LLB (Hons) Law

LLB (Hons) Law and Criminology

BA (Hons) Linguistics

BA (Hons) Linguistics with French

BA (Hons) Linguistics with German

BA (Hons) Linguistics with Italian

BA (Hons) Linguistics with Spanish

BA (Hons) Music

BA (Hons) Music and Sound Recording

University of York

BA (Hons) Philosophy

BA (Hons) Philosophy and Linguistics

BA (Hons) Philosophy and Politics

BA (Hons) Politics

BA (Hons) Politics with International Relations

BA (Hons) Social and Political Sciences

BA (Hons) Social and Public Policy

BA (Hons) Sociology

BA (Hons) Sociology with Criminology

Khoa bạn sẽ vào học

University of York International Pathway College

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (6 tháng)

Học phí
£20,270.00 (675,666,667 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

18 Tháng Chín 2023, 8 Tháng Một 2024

Địa điểm

University of York International Pathway College

Piazza Building,

Deramore Lane,

York,

YO10 5GR, England

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học