Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

Foundation Certificate Humanities, Creative Arts and Media

For entry to the 1st year of an undergraduate degree at the University of York. Your course length is determined mainly by your English language level (UKVI IELTS score or accepted equivalent).

All students take a set of common or similar modules to gain key skills for university. If your course is longer than 2 terms, you’ll take extra modules designed to improve your English language level, academic skills and basic subject knowledge.

Common modules taken by all students:

 • 21st Century Media
 • Language and Study Skills 2
 • State and Society
 • Statistics

Progression Degree:

 • Applied Social Science BA (Hons)
 • Archaeology BSc (Hons)
 • Archaeology BA (Hons)
 • Archaeology and Heritage BA (Hons)
 • Business of the Creative Industries BA (Hons)
 • Criminology BA (Hons)
 • Curating and Art History BA (Hons)
 • Curating and Art History with a year abroad BA (Hons)
 • English Language and Linguistics BA (Hons)
 • Film and Television Production BSc (Hons)
 • French and Linguistics with a year abroad BA (Hons)
 • French and Philosophy BA (Hons)
 • German and Linguistics with a year abroad BA (Hons)
 • German and Philosophy BA (Hons)
 • Historical Archaeology BA (Hons)
 • History BA (Hons)
 • History (with a Year Abroad) BA (Hons)
 • History and French BA (Hons)
 • History and History of Art BA (Hons)
 • History and Philosophy BA (Hons)
 • History and Politics BA (Hons)
 • History of Art BA (Hons)
 • History of Art with year abroad BA (Hons)
 • Human Geography and Environment BA (Hons)
 • Interactive Media BSc (Hons)
 • Italian and Linguistics (with a year abroad) BA (Hons)
 • Linguistics BA (Hons)
 • Linguistics with French BA (Hons)
 • Linguistics with German BA (Hons)
 • Linguistics with Italian BA (Hons)
 • Linguistics with Spanish BA (Hons)
 • Music BA (Hons)
 • Music and Sound Recording BA (Hons)
 • Philosophy BA (Hons)
 • Philosophy and Linguistics BA (Hons)
 • Politics BA (Hons)
 • Politics with International Relations BA (Hons)
 • Social Policy BA (Hons)
 • Social Policy (Crime and Criminal Justice) BA (Hons)

Khoa bạn sẽ vào học

University of York International Pathway College

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (6 tháng)

Học phí
£19,050.00 (476,250,000 đ) Overall cost
The fee mentioned is for 2022/23 Academic Year. 2023/24 Academic Year fee is £20,270.00..

Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Một 2023, Tháng Chín 2023, Tháng Một 2024

Địa điểm

University of York International Pathway College

Piazza Building,

Deramore Lane,

York,

YO10 5GR, England

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học