Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Foundation Certificate - Computer Science and Engineering - (3 Terms)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

For entry to the 1st year of an undergraduate degree at the University of York. Your course length is determined mainly by your English language level (UKVI IELTS score or accepted equivalent).

All students take a set of common or similar modules to gain key skills for university. If your course is longer than 2 terms, you’ll take extra modules designed to improve your English language level, academic skills and basic subject knowledge.

Progression Degrees

 • BEng/BSc (Hons) Computer Science
 • MEng (Hons) Computer Science
 • BEng/BSc (Hons) Computer Science (with a year in industry)
 • MEng (Hons) Computer Science (with a year in industry)
 • BSc (Hons) Computer Science and Mathematics
 • BSc (Hons) Computer Science and Mathematics (with a year in industry)
 • MEng (Hons) Computer Science with Artificial Intelligence
 • BEng/BSc (Hons) Computer Science with Artificial Intelligence
 • MEng (Hons) Computer Science with Artificial Intelligence (with a year in industry)
 • BEng/BSc (Hons) Computer Science with Artificial Intelligence (with a year in industry)
 • MEng (Hons) Computer Science with Cyber Security
 • BEng/BSc (Hons) Computer Science with Cyber Security
 • MEng (Hons) Computer Science with Cyber Security (with a year in industry)
 • BEng/BSc (Hons) Computer Science with Cyber Security (with a year in industry)
 • BEng (Hons) Electronic Engineering
 • MEng (Hons) Electronic Engineering
 • BEng (Hons) Electronic Engineering with Music Technology Systems
 • MEng (Hons) Electronic Engineering with Music Technology Systems
 • BEng (Hons) Electronic and Computer Engineering
 • MEng (Hons) Electronic and Computer Engineering
 • BEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering
 • MEng (Hons) Electronic and Electrical Engineering
 • MEng (Hons) Engineering
 • BEng (Hons) Engineering

Khoa bạn sẽ vào học

University of York International Pathway College

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (9 tháng)

Học phí
£23,550.00 (785,000,000 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

18 Tháng Chín 2023

Địa điểm

University of York International Pathway College

Piazza Building,

Deramore Lane,

York,

YO10 5GR, England

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học