Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

For Students with Advanced Level or
International Baccalaureate credentials.

The five-year medical degree pathway at St. George’s University, a Caribbean medical school, is designed specifically for students with Advanced Level or International Baccalaureate credentials who have a desire to become a doctor.

Students build on an existing academic background in science with entry-level medical degree coursework in anatomy, physiology, and other foundational sciences.
The beginning medical degree coursework will set our five-year students up for success in the basic science courses and clinical sciences phases of the MD degree program in SGU’s medical school.

Khoa bạn sẽ vào học

School of Medicine

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (5 năm)

Học phí
Preclinical: $19,100 Per Term; Total Basic Sciences (Terms 1, 2, 3/4 & 5): $127,403; Total Clinical: $153,650.

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

St. George’s University, Grenada (with partner campus in Newcastle, UK)

Ellison Building, Ellison Place,

Newcastle Upon Tyne,

NE1 8ST, England

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường St. George’s University

Sinh viên có thể bắt đầu hành trình lấy bằng Tiến sĩ Y khoa ở Grenada, Anh hoặc Ấn Độ và trở thành bác sĩ ở Hoa Kỳ hoặc Anh

  • Lấy bằng Tiến sĩ Y khoa (MD) trong 4-7 năm
  • Sinh viên đại học và sinh viên trung học có thể đăng ký
  • Khoa học cơ bản ở Grenada và Anh
  • Thực hành lâm sàng luân phiên tại Hoa Kỳ và Anh

Tư vấn du học