English Literature and Korean BA (Hons)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

**Course Overview**If you have a passion for language and communication then English and a Modern Language is ideal for you. Combine your love of languages with English Language or Literature and open doors to some fantastic careers.Explore the depths of Korean history, culture, and politics. Whether you're a complete novice or already have some knowledge, this language course will equip you with all the essential skills of speaking, reading, listening, and writing to help you communicate effectively.**Why study with us**- Access our Worldwise Learning Centre, which offers you advice and support with the study of world languages, cultures, travelling, and working or studying abroad.- Learn in an environment that is internationally recognized for the teaching of languages and cultures, hosting prestigious research institutes and centres: the International Institute of Korean Studies, the Confucius Institute, the Centre for Russian Studies, the Black Atlantic Research Institute, the Centre for Migration and Diaspora Studies.- You’ll have the opportunity to spend time overseas and immerse yourself in your chosen language and culture.**What you will do**- By choosing the English Language and Linguistics pathway, you’ll gain in depth knowledge of how the language works, including its history, evolution and structure.- On our English Literature pathway you’ll study key figures like Shakespeare and Dickens alongside genres such as gothic, graphic novels, theatre, film, and books for children.- You’ll become a confident communicator in a language of your choice. If you specialise in a Modern Language then you’ll get to spend a year abroad.**Future Careers**Our English and a Modern Language degree opens doors to exciting career opportunities worldwide. You could work in a wide range of sectors, including teaching, journalism, publishing, arts, theatre and advertising.

Khoa bạn sẽ vào học

School of Psychology and Humanities

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (3 năm)

Học phí
£16,500.00 (492,340,583 đ) một năm
Chi phí cố định

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

23 Tháng Chín 2024

Địa điểm

Main Site

Admissions Office,

Corporation Street,

Preston,

Lancashire,

PR1 2HE, England

Toàn thời gian bao gồm cả thời gian học ở một quốc gia khác (4 năm)

Học phí
£16,500.00 (492,340,583 đ) một năm
Chi phí cố định

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

23 Tháng Chín 2024

Địa điểm

Main Site

Admissions Office,

Corporation Street,

Preston,

Lancashire,

PR1 2HE, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

including Biology, Human Biology, Psychology, Sociology or PE. General Studies not accepted.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Central Lancashire

UCLan nằm trong top 7% các trường đại học hàng đầu thế giới (CWR 22/23) với môi trường học tập và sinh hoạt tuyệt vời tại Vương quốc Anh.

  • Sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới
  • Giảng dạy hơn 550 khóa học
  • Nhiều chương trình hỗ trợ tài chính và học bổng quốc tế
  • Nằm trong thành phố với chi phí nhà ở thấp

Tư vấn du học