Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Czech (with Slovak) and Turkish BA (Hons)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

The European and Middle Eastern Languages (EMEL) course enables students to combine papers in one of the languages taught in the Faculty of Modern Languages with papers in Arabic, Hebrew, Persian or Turkish, providing opportunities to take advantage of the cultural links which exist between a number of European and Middle Eastern languages. For example, appropriate combinations might well be French and Arabic, German and Turkish, or Hebrew and Russian, but even some of the less obvious pairings would provide similar cultural and historical linkage. For example, Spanish and Turkish would be an interesting combination for the history of Sephardi Judaism, while Persian and Portuguese are important for the study of early colonial expansion. For more information on this course please visit ox.ac.uk/ugemel.

Khoa bạn sẽ vào học

European and Middle Eastern Languages

Các hình thức học tập

Toàn thời gian bao gồm cả thời gian học ở một quốc gia khác (4 năm)

Học phí
£35,080.00 (1,169,333,333 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

1 Tháng Mười 2023

Địa điểm

Open Application

Undergraduate Admissions Office,

Wellington Square,

Oxford,

Oxfordshire,

OX1 2JD, England

Toàn thời gian bao gồm cả thời gian học ở một quốc gia khác (4 năm)

Học phí
£35,080.00 (1,169,333,333 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

1 Tháng Mười 2023

Địa điểm

Wadham

Parks Road,

Oxford,

Oxfordshire,

OX1 3PN, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Students with British A-levels (the British Council may know where students can take A-levels in their country), the International Baccalaureate (IB), and the first year of a bachelor's degree from another university could also be an acceptable alternative. International Baccalaureate with a total score of 38, 39 or 40 points (depending on the course) includes core points. Specific scores may be required in subjects taken at the higher level. European Baccalaureate with an average of 85% or above, with scores of between 8 and 9 in specified subjects will also be considered.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học