Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Criminology and Criminal Justice BA (Hons)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

Perhaps you're interested in Criminal Justice and Criminology, but haven't found the course which feels right for you? Our Criminology and Criminal Justice programme offers cutting-edge modules such as Terrorism and Criminology, Policing and Society, White Collar Crime, War Crimes, Drugs, Crime and Criminology and Imprisonment and Justice, allowing you to explore a range of the most pressing social issues of today.Throughout the degree, you will begin to understand that Criminology is the study of the anatomy of a crime, specifically its causes, consequences and costs. Criminal justice, on the other hand, refers to established systems for dealing with crime, specifically detection of crime, detaining of criminals, and criminal prosecution and punishment.If you wish to pursue career opportunities in criminal justice, you will study the different components of criminal justice, and if you're interested in pursuing a career as a criminologist, you will study the behaviour patterns, backgrounds, and sociological trends of criminals.While both fields are different, criminologists and criminal justice professionals work together in the criminal justice system to thwart crime.

Khoa bạn sẽ vào học

Law

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£14,750.00 (491,666,667 đ) một năm
The standard fee for 2023/24 entry is: 14750.

Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

University Admissions Service,

College Lane,

Hatfield,

Hertfordshire,

AL10 9AB, England

Toàn thời gian (3 năm)

Học phí
£14,750.00 (491,666,667 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

University Admissions Service,

College Lane,

Hatfield,

Hertfordshire,

AL10 9AB, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Including 2 Science A levels including C grade or above in Chemistry (acceptable Science A levels are Human Biology, Biology, Psychology, Geography, Maths, Physics, ICT and Sports Studies.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học