Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Creative Media Production (Sound Media) HND

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

The emphasis of this programme is to develop work related skills alongside creative thinking within a Sound Media context. University Centre Doncaster is working with leading industry figures, with a focus on job-ready industry training integrated into our programmes of study.Through a variety of practical assignments, written reports and presentations, you will gain an in-depth understanding of Sound Media.This HND is Awarded by Pearson's.

Khoa bạn sẽ vào học

Education and The Arts

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (2 năm)

Học phí
£7,770.00 (259,000,000 đ) một năm
The given fee is referred to students from England and it’s guide for international students.

Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

25 Tháng Chín 2023

Địa điểm

University Campus Doncaster

The Hub,

Chappell Drive,

Doncaster,

DN1 2RF, England

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học