Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

Classical Studies - Classical Studies includes the study of Greek and Roman literature alongside social and cultural history, philosophy, religion and art. The course encourages new ways of seeing the classical and modern worlds. All Classical Studies modules use English texts. Classical Studies at St Andrews allows you to discover and debate the nature of Athenian democracy, the power of Greek tragedy, the purpose of ancient erotic fiction, the imposing beauty of Roman sculpture or the twists and turns of Platonic dialogue.

Scottish History - Scottish History is an ideal introduction to understanding Scotland’s unique historical development and place in the wider world. By studying Scottish History, you will get a grounding in the history of the country, adding breadth and depth to your experience living, studying and working in Scotland. In your studies, you will cover a wide chronological range of periods from the Dark Ages to Modern Scotland. You will be exposed to issues of nation building, loss of sovereignty, the tensions between core and periphery, and the reclamation of nationhood.

Khoa bạn sẽ vào học

Classics

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£23,960.00 (599,000,000 đ) một năm
Chi phí dự kiến
Ngày bắt đầu

4 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Main Site

16 St Katharine's West,

St Andrews,

KY16 9AX, Scotland

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

To include English (or English Literature) and French.Subjects excluded: Citizenship Studies, Critical Thinking, Global Perspectives and Research (GPR) and General Studies.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học