Nội dung bạn sẽ được học

Think differently about teaching and stand in the classroom confident, experienced and equipped from day one.Our one-year PGDE courses allow you to qualify as a secondary school teacher in your specialist subject.If you want to make a career teaching Chemistry and science in secondary schools, this course is for you. Now is your opportunity to inspire young people with your enthusiasm and love of the subject.This new course is designed to blend knowledge, research and the experiences of successful teachers. This approach will help you grow your motivation, confidence and creativity to help you succeed in the classroom. We will also explore different teaching approaches and methodologies including interdisciplinary learning classroom research, and using technology for assessment and reflection. As a result, you will work not just with university tutors, but also the wider educational community and experts who will give you holistic advice and support on many issues affecting young people and school communities.Please visit our website for full course and module details.

Khoa bạn sẽ vào học

School of Applied Sciences

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (1 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật

Vui lòng kiểm tra với trường

Ngày bắt đầu

18 Tháng Tám 2021

Địa điểm

Sighthill

Sighthill Campus,

Bankhead Avenue,

Edinburgh,

Edinburgh, City Of,

EH11 4DE, Scotland

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hơn 95% sinh viên tốt nghiệp tại Edinburgh Napier có việc làm hoặc tiếp tục học tập trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp (HESA 2016/17)

  • Nhận đánh giá 5 sao cho chất lượng đào tạo (2019 QS Stars)
  • Ba cơ sở đào tạo tại Edinburgh
  • Hợp tác với doanh nghiệp để xây dựng các khóa đào tạo
  • Nằm trong top 5% các trường đại học trên toàn thế giới