Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

This course is suitable for people wishing to develop their career to professional level. It gives students a practical grounding in a range of business disciplines such as accounting, human resource management, operations management and marketing.The Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business is a valuable qualification recognised by industry which allows you to develop your industry knowledge and practical Business skills at a higher level.The Pearson BTEC Level 5 Higher National Diploma in Business is a valuable qualification recognised by industry which allows you to further develop your professional industry knowledge and practical business skills at a higher level.Additional information Industry speakersWorkshops led by professionals from the industryVisits to eventsThe course is timetabled one day a week.

Khoa bạn sẽ vào học

Business

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (1 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Central Bedfordshire College

Main Campus,

Dunstable,

Bedfordshire,

LU5 4HG, England

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học