Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

Our FdSc is validated by Newcastle University and aims to equip learners with the skills and knowledge required in a range of animal management based industries.Throughout the course you will also develop an individual portfolio of work to start your professional career or apply to university.We also offer a BSC Hons within this subject area which is validated by the University of Cumbria .This programme is designed for students who wish to develop their knowledge of the exciting scientific and technical developments currently taking shape within theglobal animal management industries. Focus will be made on critical appreciation for animal management in its wider context considering animals as pets and companions on farms, in zoos and in wildlife parks.

Khoa bạn sẽ vào học

Northumberland

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (1 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Northumberland College

College Road,

Ashington,

Northumberland,

NE63 9RG, England

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học