Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

This programme allows for more in-depth specialist knowledge development and the opportunity for research into a chosen field of study. You will develop awareness of current issues regarding animal management, behaviour and welfare in a range of settings, including farming, zoos, the leisure and entertainment sectors, laboratories and domestic environments.PROGRAMME MODULES→ Animal Cognition (30 credits)→ Concepts in Animal Welfare (30 credits)→ Practical Experiments in Animal Behaviour (30 Credits)→ Research Project (30 credits)CAREERSYou could work in a variety of roles within welfare organisations, in the animal behaviour field, government departments, and in practical and research roles involving the management, welfare and training of animals.

Khoa bạn sẽ vào học

Higher Education

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (1 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

11 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Merrist Wood College

Holly Lane,

Worplesdon,

Guildford,

Surrey,

GU3 3PE, England

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học