Nội dung bạn sẽ được học

This course provides postgraduate education in Analytical Bioscience, a specialism which is a major source of employment for scientists.Analytical Bioscience investigates the development and application of advanced analytical techniques in the area of biomedical sciences. This course will provide training in the methodological aspects of biology, which are important in many areas of drug discovery and design such as treatment for cancer and inherited disorders. The interactions between potentially harmful chemicals and living organisms at the molecular and cellular level will also be investigated. This course also investigates the possible sources of error in experimental and instrumental analysis thus allowing the correct interpretation of experimentally-derived scientific data.It is suitable for recent graduates, who did not cover this area in depth during their degree, and for established bioscientists who wish to up-date their knowledge. This course is two thirds taught material and one third research project.

Khoa bạn sẽ vào học

Chemical Sciences

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (1 năm)

Học phí
Please see our website for further details -

*Xem thông tin tại website của trường

Ngày bắt đầu

23 Tháng Chín 2019

Địa điểm

University of Huddersfield

Queensgate,

Huddersfield,

Kirklees,

HD1 3DH, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

Students should have a Bachelor Degree / Bang tot nghiep dai hoc or a Master's Degree. All applicants are considered individually and there may be alternative qualifications that are acceptable.

Dành cho sinh viên quốc tế

Please see our website for further details.

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Huddersfield là cơ sở giáo dục từng nhận nhiều giải thưởng, với mục tiêu truyền cảm hứng cho một thế hệ sinh viên sáng tạo.

  • Từng nhận nhiều giải thưởng tại Yorkshire, Anh
  • Được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục xuất sắc
  • Khuôn viên hiện đại đầy đủ tiện nghi tập trung tại một cơ sở
  • Thành tích xuất sắc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp