Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

**Course Overview**- Our course combines an academic programme with technical training. It’s accredited by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) and the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).- Develop your intellectual capacity, analytical skills and gain a strong knowledge and understanding of accounting. You’ll be able to work in audit, tax and accountancy businesses, as well as in financial functions within other organisations.- Please note: if you enter the course at Foundation Entry, you’re not eligible to apply for accreditation by ICAEW.

Khoa bạn sẽ vào học

Lancashire School of Business and Enterprise

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (5 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

18 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Burnley Campus

Princess Way,

Burnley,

Lancashire,

BB12 0AN, England

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

18 Tháng Chín 2023

Địa điểm

Burnley Campus

Princess Way,

Burnley,

Lancashire,

BB12 0AN, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Students need to have High School Diploma plus SAT 1550 from 'Critical Reading', 'Math' and 'Writing' (before March 2016) OR SAT 1130 from 'Evidence Based Reading and Writing' and 'Math' (after March 2016) OR ACT Composite Score 22 and two SAT Subject Tests at 600 each OR Two Preferred Advanced Placements (APs) with grades 3, 3. OR (if no SAT or ACT) - Three SAT Subject Tests with grades 600 each OR Three Preferred Advanced Placements (APs) with grade 3, 3, 3.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi các đối tác khác

Trường học này chấp nhận các khóa học dự bị từ
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học