Nội dung bạn sẽ được học

The program focuses on a

Major

  • Pharmacology
  • Biomolecular Science

Course Requirements

Plan A2

Core Courses

Grid603 : Biostatistics

Pyid685 : Research Methodology In Pharmacy I

Pypm685 : Seminar In Pharmacology And Biomolecular Science I

Pypm686 : Seminar In Pharmacology And Biomolecular Science Ii

Required Courses

Pyid696 : Molecular Pharmacology And Biomolecular Sciences

Scid500 : Cell And Molecular Biology Biomolecular Science

Pybc662 : Drug Metabolism And Detox Cation

Pybc665 : Biomolecular Sciences In Pharmacy Pharmacology

Pypm663 : Principles Of Drug Therapy

Pypm687 : Advanced Pharmacology

Elective Courses

Pybc667 : Current Topics In Biochemistry

Pybc668 : Instrumental Research Techniques

Pybc669 : Biopharmaceutical Biochemistry

Pybc670 : Human Metabolism

Pybc671 : Biochemical Techniques For Drug Research And Development

Pybc672 : Biochemical Technology Laboratory

Pybc673 : Principle Of Biomolecular Analysis

Pyid700 : Biologics And Biosimilar

Pypm664 : Essentials In Toxicology

Pypm666 : Drug Screening Techniques I

Pypm676 : Receptor Pharmacology

Pypm678 : Adverse Drug Reactions

Thesis

Pyid698 : Thesis

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Pharmacy

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (TOTAL NOT LESS THAN 37 CREDITS)

Học phí
9,000 baht/Credit
Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Tám 2021

Địa điểm

Mahidol University

Salaya Campus,

999 Phuttamonton 4 Road,

SALAYA,

Nakhon Phathom,

73170, Thailand

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

The students must;

1. hold a Bachelor’s degree in Pharmacy and meet the requirements set by the Faculty of Graduate Studies;

2. have a minimum grade point average of 2.50 ;

3. Have a TOEFL ITP score of at least 480, TOEFL Internet-based score of 54 or IELTS score of 5 or MU GRAD TEST score of 60.

4. For Clinical Pharmacy course, candidate must obtain Pharmacy Council of Thailand or other Pharmacy License that the Programme Committee considers as equivalent;

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH