Chương trình liên kết
THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC LIÊN KẾT
QUÁ TRÌNH HỌC LIÊN KẾT

Thông tin ngắn gọn

  • Bạn sẽ được học tại nhiều quốc gia.

Nội dung bạn sẽ được học

Credit transfer into program at the University of Newcastle.

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (3 năm) - Có địa điểm học tập đa dạng

Học phí
Thông tin hiện chưa cập nhật
Ngày bắt đầu

Tháng Hai 2022

Địa điểm

Unicentre College

Gyeonggi Province,

South Korea

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH