Nội dung bạn sẽ được học

We offer interaction opportunities with many of the top researchers in economics, through our extensive seminar and visitor programmes.

Our graduates often go on to be professors in universities where they work to extend and to transmit knowledge of our economies. They also work in industry, the public sector, and in international organisations where they apply their economics knowledge and research capabilities to improve the economic condition of their firm, their industry, their country, or the world in general

SMU’s School of Economics is recognised internationally as a leading centre for economics research. In Tilburg University’s ‘Top 100 Economics Schools Research Ranking,’ based on publications in leading journals, it is ranked 2nd in Asia. It is ranked within the top 5 globally in econometrics.

The PhD in Economics programme is structured to lead you from classroom learning to research and paper writing, with many targets throughout for students to meet. Many of our students graduate with an academic publication in a top journal and our placement record is strong.

Year 1
Students spend their first year completing the following foundation courses.

 • Microeconomics I
 • Microeconomics II
 • Macroeconomics I
 • Macroeconomics II
 • Econometrics I
 • Econometrics II

Khoa bạn sẽ vào học

School of Economics

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (5 năm)

Học phí
SG $89,795 International Student (With 3-Year Service Obligation); SG $139,635 International Student (Without 3-Year Service Obligation)

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

Tháng Tám 2020

Địa điểm

School of Economics

Singapore Management University,

90 Stamford Road,

178903, Singapore

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Applicants must have completed at least a good Bachelor’s degree. A Master’s degree is useful but not required. Good GRE or GMAT results.

Dành cho sinh viên quốc tế

 • At least a good Bachelor’s degree. A Master’s degree is useful but not required.
 • Good GRE or GMAT results.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quản lý Singapore được đánh giá 5 sao về Thành tích và Khả năng được tuyển dụng trên bản xếp hạng QS các trường Đại học Châu Á.

 • Một cơ sở nghiên cứu được công nhận là đẳng cấp thế giới
 • Ch.trình ThS Phân tích Kinh doanh số 1 châu Á và 11 thế giới
 • Ch.trình ThS Quản lý Tài sản số 1 châu Á, Financial Times 2018
 • Năm 2018, 100% học viên tốt nghiệp MBA đảm bảo được thực tập