Nội dung bạn sẽ được học

The Certificate in Science and Technology allows you to undertake a shorter course of study at university level than is required by a three year bachelor’s degree or one year diploma.

It is used primarily as a ‘pathway’ to help you complete subjects you need to enter another qualification.

If you are already enrolled at Massey this programme also enables you to add a complementary area of study to your main degree.

Choose your subjects

The Certificate in Science and Technology is more flexible than many other similar programmes - allowing you to choose specific courses you need for pre-requisites, or for interest.

Enter with industry experience

If you have substantial industry experience at a senior level this may be considered towards your application. This is on a case-by-case basis.

Use your credits toward a degree

You may have courses passed under this programme credited to a bachelor’s degree, or any “higher” undergraduate qualification provided the courses comply with the regulations of the degree in question.

Certificate in Science and Technology structure

Candidates for the Certificate in Science and Technology shall follow a flexible course of study of at least 60 credits at 100-level or above.

Courses can be chosen from the following subject areas (prefixes):

112 Agribusiness, 117 Animal Science, 119 Agriculture and Horticulture, 120 Plant Biology, 121 Environmental Science, 122 Biochemistry, 123 Chemistry, 124 Physics, 138 Agricultural Engineering, 145 Geography, 151 Nutritional Science, 157 Information Systems, 158 Information Technology, 159 Computer Science, 160 Mathematics, 161 Statistics, 162 Biology, 175 Psychology, 188 Natural Resource Management, 189 Soil Science, 194 Physiology, 196 Ecology, 199 Zoology, 203 Genetics, 214 Health Sciences, 218 Building and Construction, 233 Earth Science, 234 Sport and Exercise Science, 240 Logistics and Supply Chain Management, 246 Natural Sciences, 247 College of Sciences, 250 College of Health, 280 Process and Environmental Technology, 283 Agronomy, 284 Horticulture, 285 Plant Health, 286 Equine, 501 Agriculture/Horticulture Plants and 275.102 Human Development.

Students may exit with a Certificate in Science and Technology from the Bachelor of AgriCommerce, Bachelor of Construction, Bachelor of Engineering with Honours, Bachelor of Food Technology with Honours, Bachelor of Medical Laboratory Science, Bachelor of Veterinary Science, and Bachelor of Veterinary Technology.

Khoa bạn sẽ vào học

School of Food and Advanced Technology

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (1 học kỳ)

Học phí
NZ $16,390 for the entire course

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

30 October 2020

Thông tin chi tiết

Ngày bắt đầu

13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020, 22 Tháng Hai 2021

Địa điểm

Auckland Campus

Massey University Auckland (East Precinct),

Albany Expressway (SH17),

AUCKLAND,

Albany,

0632, New Zealand

Toàn thời gian (1 học kỳ)

Học phí
NZ $16,390 for the entire course

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

30 October 2020

Thông tin chi tiết

Ngày bắt đầu

13 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020, 22 Tháng Hai 2021

Địa điểm

Massey University

Manawatu Campus,

Tennent Drive,

Palmerston North,

Turitea,

4474, New Zealand

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

  • Entry requirements vary from country to country.
  • Students are required to complete international academic qualification equivalent to NCEA. For more details, please visit university website.

Students from a country where English is not the first language, must obtain a minimum English Language competency level.

  • IELTS score of 6.0 (no band less than 5.5)
  • TOEFL iBT score of 80 overall (min 19 in Writing)
  • PTE Academic score of 50 Overall (min 42 in communicative skills)
  • Cambridge English score of 169 overall and all bands 162 or better

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Massey là ngôi trường thực hiện nhiều nghiên cứu đột phá, mang đến những cơ hội vượt trội cho việc học.

  • Trên 5,000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Các khu học xá sáng tạo, tọa lạc tại 3 thành phố
  • Cung cấp nhiều khóa học từ dự bị đến tiến sĩ để lựa chọn