Nội dung bạn sẽ được học

Programme Aims & Learning Outcomes

This unique interdisciplinary programme aims to enable students to synthesize technology, design and business in the development of high quality innovative products. It provides graduates with the fundamental knowledge, skills, techniques and global insight needed to develop creative products that are competitively priced, meet international standards of quality, and can be successfully marketed. The graduates usually serve the community as professional design engineer, engineering designer or product innovation specialist. They are expected to play important roles in evolving Hong Kong’s industry comprising ODM to innovative OBM. Upon completion of the study, graduates from the programme are expected to have:

 • The ability to perform product design engineering by considering market needs, as well as technology and business constraints;
 • The ability to apply scientific, mathematical and engineering knowledge, as well as understanding of market trend and customer need to analyze design engineering problems;
 • The ability to manage product innovation and development projects; and
 • The ability to master innovation entrepreneurship and develop their own business.

Programme Characteristics

The programme provides comprehensive education and training in design, development and analysis for engineering and product innovation from which graduates are able to synthesize product design, technology and business to produce successful new products that satisfy market needs. The programme adopts the learning-outcome-oriented, integrative and real-life-design-project-based teaching and learning approaches, helping students to develop their knowledge in engineering innovation, product development and marketing. We help our students to develop their communication, teamwork innovation, project management and self-learning skills. Students are also provided opportunity of extensive practical training through international or local attachment to professional design consultancy firms or industrial R&D departments for 2 to 6 months so as to strengthen their ability of integrating knowledge into design engineering activities in realistic industrial context. Thus, graduates are able to play leading roles in the industry by virtue of their well-balanced education and practical training in design engineering innovation and product development.

Career Prospects

Graduates have excellent opportunities to start their careers in product design and development, engineering consultancy, environmental engineering, and manufacturing. Because of their ability to integrate engineering with product design and their experience in performing design projects, our graduates are competent to work as design engineers or project coordinators. The programme provides graduates with very good foundations in mechanical engineering and their use in solving engineering problems, and product and system design. Thus, our graduates are able to start their careers as mechanical engineers.

In addition to serving the community and industry as professional engineers, developing their own businesses is a possible career path for our graduates. Making use of their knowledge in business, marketing and product innovation, some graduates start their own businesses in the design and development of new products.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Engineering

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
HK$140,000.00 (418,886,916 đ) một năm

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Chín 2020

Địa điểm

The Hong Kong Polytechnic University

ST305, 3/F, Ng Wing Hong Building,

Hung Hom,

Kowloon City, Hong Kong, Kowloon

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

GCE Advanced Level or International Advanced Level with passes in 3 AL, OR 2 AL and 2 AS, subjects (This is only the minimum eligibility criteria. Applicants who gain admission, typically, attain at least BBB in 3 AL subjects.)

International Baccalaureate (IB): A minimum score of 24 with at least grade 4 in 2 Higher Level subjects (This is only the minimum eligibility criteria. Applicants who gain admission, typically, attain a score of 30 or above, including bonus points.)

Non-local applicants are required to meet the following English language requirements:

 • A Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of 80 for the Internet-based test or 550 for the paper-based test; OR
 • An overall Band Score of 6 in the International English Language Testing System (IELTS).

For applicants who have reached an equivalent English standard as below, the above English language requirement can be waived.

 • Grade C or above in GCEOL English; OR
 • Grade C / 4 or above in GCSE / IGCSE English; OR
 • Grade 4 in English at International Baccalaureate (IB)

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

PolyU hiện xếp vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng QS “Top 50 under 50” năm 2019, là danh sách top 50 trường đại học thế giới được thành lập dưới 50 năm.

 • Uy tín giáo dục của trường được công nhận toàn thế giới
 • Tham gia các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực
 • Tự hào cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới
 • Đón nhận sinh viên quốc tế từ hơn 30 nước