Nội dung bạn sẽ được học

Second level majors are:

  • Computer Systems Architecture
  • Computer Software and Theory
  • Computer Application Technology

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (2 - 3 YEARS)

Học phí
¥35,000.00 (125,530,577 đ) một năm
Ngày bắt đầu

To be confirmed

Địa điểm

BeiHang University

Xueyuan Campus,

N 4th Ring Rd Middle,

HAIDIAN,

Beijing,

100000, China

Toàn thời gian (2 - 3 YEARS)

Học phí
¥35,000.00 (125,530,577 đ) một năm
Ngày bắt đầu

To be confirmed

Địa điểm

Shahe Campus

9 Nansan Street,

Shahe Higher Education Park,

CHANGPING,

Beijing,

102206, China

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

The applicant should have a Bachelor of Science (B.S.) degree or have the equivalent educational background of a B.S. degree. They should be under the age of 40. The applicant should have a good command of English and have the ability to take courses in English or Chinese.

Dành cho sinh viên quốc tế

The applicant is expected to study hard, observe the Chinese laws and the regulations of Beihang University.

The applicant should have a Bachelor of Science (B.S.) degree or have the equivalent educational background of a B.S. degree.

The applicant should be under the age of 40.

The applicant should have a good command of English and have the ability to take courses in English or Chinese.

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH