Nội dung bạn sẽ được học

The ESL Foundation Program teaches in-depth English proficiency in writing, reading, listening, and speaking.

The ESL Foundation Program is designed for students who are academically qualified, but do not meet the minimum English proficiency requirements to study at Ryerson.

After successful completion of the ESL Foundation Program, students will start in the Ryerson undergraduate degree of their choice.

Our instructors will inspire you to work hard and accomplish your educational goals, rewarding students who aim high. If you achieve early progress in the ESL Foundation Program, you can earn up to two university credits prior to starting your undergraduate studies.

Curriculum

The ESL Foundation Program at the Real Institute has been designed to enhance students’ ability in listening, speaking, reading, and writing while building academic skills. Students will be enrolled in a specific program stream, depending on their level of English proficiency.

Each program stream (1-3) uses a modular approach to explore the English language. Each course is taught through theme-based modules, including Marketing, New Media, Sustainability, Global Affairs, and Creative Identities.

Khoa bạn sẽ vào học

Ryerson University

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (3 kỳ)

Học phí
CAD$15,192.12 (288,678,466 đ) một năm
FALL 2020 Intake (1 term - CAN $15,192.12; 2 terms - CAN $30,544.19; 3 terms - CAN $37,294.19); WINTER 2021 (1 term - CAN $15,487.12; 2 terms - CAN $30,839.19); SPRING 2021 Intake (1 term CAN $16,012.12)

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

Địa điểm

Real Institute

Ryerson University,

424 Yonge St, 2nd Floor,

TORONTO,

Ontario (ON),

M5B 2H3, Canada

Toàn thời gian (2 kỳ)

Học phí
CAD$15,192.12 (288,678,466 đ) một năm
FALL 2020 Intake (1 term - CAN $15,192.12; 2 terms - CAN $30,544.19; 3 terms - CAN $37,294.19); WINTER 2021 (1 term - CAN $15,487.12; 2 terms - CAN $30,839.19); SPRING 2021 Intake (1 term CAN $16,012.12)

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Địa điểm

Real Institute

Ryerson University,

424 Yonge St, 2nd Floor,

TORONTO,

Ontario (ON),

M5B 2H3, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

To be eligible for Ryerson ESL Foundation Program consideration, you must be academically qualified and competitive for admission to the undergraduate degree program you wish to pursue. You will be offered placement in the Ryerson ESL Foundation Program based on your academic qualifications, subject to competition. Upon successful completion of the Ryerson ESL Foundation Program, you will enroll in your selected degree program. Throughout the Ryerson ESL Foundation Program, your progress will be assessed so that you can identify areas for improvement. English language requirements: IELTS: 5.0, TOEFL iBT: 68-82; MELAB score of 70-74; CAEL score of 50 and PTE score of 50.

Dành cho sinh viên quốc tế

To be eligible for the Real Institute's ESL Foundation Program consideration, you must be academically qualified and competitive for admission to the undergraduate degree program you wish to pursue.

English language requirements

1 Semester: IELTS - 6.0, TOEFL iBT - 79, CAEL - 60; 2 Semesters: IELTS - 5.5, TOEFL iBT - 69, 3 Semesters: IELTS - 5.0, TOEFL iBT - 64, CAEL - 50, PTE - 50.

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Ryerson University

Ryerson University dẫn đầu tại Canada về giáo dục định hướng sự nghiệp và đổi mới.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng sự nghiệp
  • Các môn học hệ cử nhân đa dạng
  • Cơ hội giáo dục hợp tác và các khóa thực tập
  • Học bổng nhập học chuyên dành cho sinh viên quốc tế