Nội dung bạn sẽ được học

The minimum requirement for completion of a Bachelor of Science with a Joint Major in Computer Science and Mathematics is 123 credit hours.

MATH 342-3 (Biostatistics) may not be used for credit towards any Mathematics or Computer Science major, minor, or joint major.

MATH 150-3 (Finite Mathematics for Business and Economics) may not be used for credit towards any Mathematics or Computer Science major or joint major.

The Computer Science program gives students a thorough exposure to basic areas like computer architecture, programming languages and methodology, algorithms and data structures, systems programming, operating systems and networking, knowledge-based and database systems, software engineering, and theory. The student will develop the advanced practical computing and problem-solving skills required for professional work in modern industry, based on a strong conceptual foundation and on insights into the nature of this rapidly changing field. Each student will use advanced development tools, and will be encouraged to approach problem-solving from a multidisciplinary point of view.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Science and Engineering

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (123 giờ tín chỉ)

Học phí
CAD$22,461.30 (414,781,893 đ) một năm

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

Ngày bắt đầu

8 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Địa điểm

University of Northern British Columbia

Prince George Campus,

3333 University Way,

PRINCE GEORGE,

British Columbia (BC),

V2N 4Z9, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Students who complete their studies at an appropriate high school and/or recognized post-secondary institution will be considered for admission. Students must also have a Grade 12 Graduation with English + 3 Academic subjects and 1 elective. English Language Scores: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) score of 90 or higher in the internet-based test, with not less than 20 in each of the Reading, Listening, Writing or Speaking components; Score of at least 230 in the computer based or at least 570 in the paper based test. IELTS (International English Language Testing System) Academic score of at least 6.5 overall, with not less than 6.0 in any of the four modules. MELAB score of 80, with a minimum 3 on the Speaking Rating Scale. CAEL (Canadian Academic English Language) or the CAEL CE Assessment score of at least 70, with no subtest below 60. A grade of B or better on Cambridge English: Advanced (CAE). PTE (Pearson Test of English - Academic): 65 overall score, with 60 reading, 60 writing, 60 listening, and 60 speaking.

Dành cho sinh viên quốc tế

Entry requirements may vary from country to country, Students who complete their studies at an appropriate high school and/or recognized post-secondary institution will be considered for admission.

English language requirement:

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) score of 90 or higher in the internet-based test, with not less than 20 in each of the Reading, Listening, Writing or Speaking components; score of at least 230 in the computer-based test or at least 570 in the paper-based test.

IELTS (International English Language Testing System) Academic score of at least 6.5 overall, with not less than 6.0 in any of the four modules;

Duolingo English Test score of 105 or higher;

MELAB (Michigan English Language Assessment Battery) score of at least 80, with a minimum of 3 on the Speaking Rating Scale;

CAEL (Canadian Academic English Language) or the CAEL CE (Computer Edition) Assessment score of at least 70, with no subtest below 60;

A grade of B or better on Cambridge English Qualification C1 Advanced;

PTE (Pearson Test of English - Academic): overall score of 65, with not less than 60 in each of reading, writing, listening, and speaking.

Deadline: September intake: March 1; January intake: June 1.

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi các đối tác khác

Trường học này chấp nhận các khóa học dự bị từ
  • Fleming College
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Northern British Columbia

Tác động đến thế giới hôm nay để truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo mai sau.

  • Cơ sở chính tại Prince George, phía Bắc British Columbia
  • Nắng ấm chan hòa suốt 299 ngày trong năm
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 8:1
  • Cứ 4 sinh viên lại có 1 người nhận trợ cấp tài chính mỗi năm