COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

Physics has deep historical roots in natural philosophy and many aspects of contemporary Physics raise profound philosophical questions about the nature of reality. The interdisciplinary Physics and Philosophy Program allows the student to engage with both Physics and Philosophy at their deepest levels, and to more fully explore the connections between them.

Consult Associate Chair (Undergraduate Studies), Department of Physics or Philosophy.

Completion Requirements:

(15.0 full courses or their equivalent (FCE), including at least 1.5 FCE at the 400 level)

First Year: (2.5 FCE)

( MAT135H1, MAT136H1)/ MAT137Y1/​ MAT157Y1, MAT223H1/​ MAT240H1, PHY131H1/​ PHY151H1, PHY132H1/​ PHY152H1 (The courses MAT137Y1, MAT223H1, PHY151H1, PHY152H1 are recommended.)

First or Second Year: (1.5 FCE)

1.5 FCE of: PHL232H1/​ PHL233H1/​ PHL240H1/​ PHL245H1/​ HPS250H1 ( PHL245H1 may only be counted here if MAT157Y1 is not taken)

Second Year: (3.0 FCE)

MAT237Y1/​ MAT257Y1/​ MAT235Y1, MAT244H1/​ MAT267H1, PHY250H1, PHY254H1, PHY256H1 (The courses MAT237Y1, MAT244H1 are recommended.)

Third Year: (2.0 FCE)

MAT334H1/​ MAT354H1, PHY252H1, ( PHY350H1/​ PHY354H1), PHY356H1

Fourth Year: (1.0 FCE)

PHY456H1, PHY491H1

Any Year: (5.0 FCE)

(PHL345H1/​PHL347H1), PHL355H1, PHL356H1, ( PHL415H1/​ PHL482H1), plus 1.0 FCE of ( PHL325H1/​ PHL331H1/​ PHL332H1/​ PHL346H1/​ PHL357H1) plus 2.0 FCE additional PHL courses, at least 0.5 FCE of which must be from the Philosophy Value Theory Course Group (The courses PHL265H1, PHL275H1 are recommended.)

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Arts and Science

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$57,020.00 (1,083,485,789 đ) một năm
Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Chín 2021

Địa điểm

University of Toronto

St. George Campus,

27 King's College Circle,

TORONTO,

Ontario (ON),

M5S 1A1, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Other English Language Requirements: TOEFL Paper-based Test total score of 600 + 5.0 on TWE; Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) score of 85, with no part score below 80; Canadian Academic English Language Assessment (CAEL) score of 70 and no part below 60; Canadian Test of English for Scholars and Trainees (CanTEST) score of 4.5, and no part below 4; a minimum grade of C in the Cambridge English Proficiency/Certificate of Proficiency in English (CPE) or a minimum grade of B in the Cambridge English Advanced/Certificate in Advanced English (CAE).

Dành cho sinh viên quốc tế

Ontario Secondary School Diploma

Six 4U/M courses, including:

Calculus & Vectors (MCV4U)

English (ENG4U)

Physics (SPH4U) or equivalent qualifications

International English Language Testing System (IELTS): The minimum requirement is an overall band of 6.5, with no band below 6.0.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): The minimum scores required for the different TOEFL tests are:

Internet-based Test:

Minimum Requirement: total score of 100 + 22 on Writing

Discretionary Range: total score 89-99 +19 - 21 on Writing

Cambridge Assessment English C1: Advanced or C2: Proficiency: A minimum overall score of 180, with at least 170 in each component.

Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): The minimum score required to meet our English facility requirement is an overall score of 70 and no part below 60.

Canadian Test of English for Scholars and Trainees (CanTEST): The minimum requirement is a total score of 4.5, and no part below 4.

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi các đối tác khác

Trường học này chấp nhận các khóa học dự bị từ
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH