Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Honours Bachelor of Arts in History and Philosophy of Science and Technology

Canada

1

1

Nội dung bạn sẽ được học

How are scientific theories developed? Do values affect science and do scientific theories influence social values? What is the role of science and technology in a democratic society? These are some of the questions that historians and philosophers of science examine. Courses in the philosophy of science engage with the structure of science, its methods, and its special claims to the production of knowledge. Courses in the history of science and technology situate scientific advances in their cultural and socio-economic context.

Students taking HPS courses deepen their understanding of major ideas in science; they learn to think critically about the past and present role of science in human societies, and they improve their skills in oral presentation and debate, research, and writing.

Students pursuing History and Philosophy of Science and Technology programs will be ideally suited to any professional or academic context that requires an understanding of science, science in society, and the relation between the sciences and the humanities.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Arts and Science

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$60,510.00 (1,008,500,000 đ) một năm
Ngày bắt đầu

11 Tháng Chín 2023

Địa điểm

University of Toronto

St. George Campus,

27 King's College Circle,

TORONTO,

Ontario (ON),

M5S 1A1, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

English Language Requirements: International English Language Testing System (IELTS): The minimum requirement is an overall band of 6.5, with no band below 6.0. Test of English as a Foreign Language (TOEFL): The minimum scores required for the different TOEFL tests are: Internet-based Test: Minimum Requirement: total score of 100 + 22 on Writing; Discretionary Range: total score 89-99 + 22 on Writing. Cambridge Assessment English C1: Advanced or C2: Proficiency: A minimum overall score of 180, with at least 170 in each component. Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): The minimum score required to meet our English facility requirement is an overall score of 70 and no part below 60. Canadian Test of English for Scholars and Trainees (CanTEST): The minimum requirement is a total score of 4.5, and no part below 4.

Dành cho sinh viên quốc tế

Students from different countries should have qualifications equivalent to Ontario Secondary School Diploma. Six 4U/M courses, including:

English (ENG4U) or equivalent requirements

English Language Requirements

International English Language Testing System (IELTS): The minimum requirement is an overall band of 6.5, with no band below 6.0.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): The minimum scores required for the different TOEFL tests are:

Internet-based Test:

Minimum Requirement: total score of 100 + 22 on Writing

Discretionary Range: total score 89-99 + 22 on Writing

Cambridge Assessment English C1: Advanced or C2: Proficiency: A minimum overall score of 180, with at least 170 in each component.

Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): The minimum score required to meet our English facility requirement is an overall score of 70 and no part below 60.

Canadian Test of English for Scholars and Trainees (CanTEST): The minimum requirement is a total score of 4.5, and no part below 4.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi các đối tác khác

Trường học này chấp nhận các khóa học dự bị từ
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học