COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

The Diploma in Science is granted after the completion of a minimum of 60 university-transfer credits from selected courses. Students planning to transfer to a program of studies at another post-secondary institution should choose their courses according to the requirements of that program.

Career transfer pathways:

Students planning to transfer to a program of studies at another post-secondary institution should choose their courses according to the requirements of that program. We recommend you consult with an Academic Advisor.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Science and Technology

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 học kỳ)

Học phí
CAD$18,360.00 (348,874,063 đ) một năm
Hạn nộp đơn

31 May 2021

Ngày bắt đầu

7 Tháng Chín 2021

Địa điểm

Coquitlam Campus

1250 Pinetree Way,

COQUITLAM,

British Columbia (BC),

V3B 7X3, Canada

Toàn thời gian (4 học kỳ)

Học phí
CAD$18,360.00 (348,874,063 đ) một năm
Hạn nộp đơn

31 May 2021

Ngày bắt đầu

7 Tháng Chín 2021

Địa điểm

Douglas College

New Westminster Campus,

700 Royal Avenue,

NEW WESTMINSTER,

British Columbia (BC),

V3M 5Z5, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

High school graduation and minimum 17 years of age by the first day of class; and

Minimum overall grade average of “C” or 60% or equivalent in the final year of high school; and

Minimum final grade of “C” or 60% in Grade 11 Mathematics or equivalent for most programs

English Language Proficiency:

B.C. high school English 12: minimum grade C.
TOEFL: iBT minimum score 83.
IELTS (Academic Module): minimum overall score 6.5. For post-degree and post-baccalaureate diploma programs, minimum score of 6.0 for each band.
Successful completion of four courses at ACE Level 2 and three courses at ACE Level 3 at Douglas College.

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH