Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

DEC in Early Childhood Education

Canada

3

Nội dung bạn sẽ được học

The Early Childhood Education program (DEC) is designed to train childcare educators to work with children from 0 to 12 years old. With this training students will enhance their professional expertise in accordance with the Educational Childcare Act and its governing regulations.

During their training, students will learn how to meet a child’s basic, psychological, as well as educational needs. They will also learn to establish a partnership with parents and partners in the field to understand the importance of discussing necessary interventions with a child.

The program was designed to allow students to find work soon after graduation.

Training Objective

Graduates of the Early Childhood Education Techniques program (DEC) will be able to use their skills in the childcare sector. This training, combined with three years of experience, will enable them to exercise their profession in early childhood educational environments in accordance with the Educational Childcare Act and its governing regulations.

Diploma

This program leads to a Diploma of College Studies (DEC).

Holders of a Diploma of College Studies (DEC) in Education Techniques can pursue university studies.

Career Prospects

By the end of this program, graduates will be able to apply their knowledge and skills in various work environments:

Childcare services and early childhood education centres

Home and school daycare services

Coordinating positions

Khoa bạn sẽ vào học

School of Social Sciences and Education

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (6 học kỳ)

Học phí
CAD$17,950.00 (299,166,667 đ) một năm
CAN $8,975 per session
Ngày bắt đầu

28 Tháng Tám 2023

Địa điểm

LaSalle College

2000 Sainte-Catherine Street West,

MONTREAL,

Quebec (QC),

H3H 2T2, Canada

Kết hợp học Trực tuyến/ Từ xa với lên lớp (6 học kỳ)

Học phí
CAD$17,950.00 (299,166,667 đ) một năm
CAN $8,975 per session; Given fee is for hybrid mode
Ngày bắt đầu

28 Tháng Tám 2023

Địa điểm

LaSalle College

2000 Sainte-Catherine Street West,

MONTREAL,

Quebec (QC),

H3H 2T2, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

Have obtained a Secondary School Diploma (DES)

or

Have obtained a Professional Studies Diploma (DEP) and completed the following courses:

Language of Instruction from Secondary V

Second Language from Secondary V

Mathematics from Secondary IV

or

Have obtained an equivalent education or an instruction deemed sufficient. Every case will be analysed by the College.

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học