Nội dung bạn sẽ được học

Mathematics is a powerful problem-solving tool and a highly creative field of study that explains diverse phenomena such as the human nervous system, the evolution of life forms and the stock market. You’ll learn to identify patterns using logic, exacting principles and imagination, and will complete a thesis project. Further experiential learning opportunities include research in state-of-the-art labs, participation in student groups and seminars, an optional paid co-op and optional specializations in Computer Science and Economics.

After Graduation

You are ready to use knowledge, problem-solving expertise and practical experience to offer solutions in a range of areas: finance, computer security, medical research; computer or research science education; economics; business and government; market research design and analysis, software development; manufacturing design and testing. You may work as an applied mathematician, research mathematician, statistical analyst, commercial intelligence analyst or cryptoanalyst. You may also choose to pursue a master of applied mathematics or other related fields, or attend teachers’ college.

This is a Grades-Only program. Students are evaluated on the basis of academic achievement/grades only. Additional non-academic requirements are not required for admission consideration.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Science

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 YEARS FULL TIME; 5 YEARS FOR CO-OPERATIVE INTERNSHIP OPTION)

Học phí
Year 1 - CAN $27,599.17; Year 2 - CAN $27,279.17; Year 3 - CAN $27,279.17; Year 4 - CAN $27,279.17

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2020

Địa điểm

Faculty of Science

350 Victoria Street,

TORONTO,

Ontario (ON),

M5B 2K3, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

English Language Requirements: IELTS: 6.5; TOEFL iBT 92-93; MELAB: 85; CAEL: 70; PTE: 60.

Dành cho sinh viên quốc tế

Applicants educated outside of Ontario must submit evidence of education equivalent to the Ontario Secondary School Diploma (OSSD) with six Grade 12 U or M courses. It is essential that subject prerequisite requirements and grades for specific Ryerson programs form part of the academic background of applicants from outside Ontario, especially in the last two years of secondary school studies.

English language requirements: IELTS: 6.5, TOEFL: 92-93 Internet-based, MELAB score of 85; CAEL score of 70 and PTE score of 60, Cambridge English - 180 and above on C1 Advanced and C2 Proficiency.

February 1 is the guaranteed consideration date for applications to all programs.

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi trường đại học này

Ryerson University có các khóa học Dự bị Đại học cho ngành học này
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Ryerson là ngôi trường hàng đầu Canada về giáo dục sáng tạo, chú trọng định hướng việc làm.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng việc làm
  • Nhiều lựa chọn chuyên ngành đa dạng ở bậc cử nhân
  • Nhiều cơ hội vừa học vừa làm và các khóa thực tập
  • Các suất học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên quốc tế