COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

You will gain a broad range of marketing management skills and techniques, including context for strategic management and planning, and a focus on directing the marketing and communications process.

Building on past success, the School of Business has made the pathway through the Business Administrative programs more flexible. There are now three credentials that allow you to progress from a certificate to a diploma to an applied degree, and you can apply, exit and return at any stage.

If you already have a related diploma from Camosun or another institution, consider applying directly to the degree program, to begin your second or third year courses, depending on your previous education.

After Graduation

BBA Marketing degree graduates work in the private, public and not-for-profit sectors, including: Marketing, Communications or Information Officers; Business Development Managers; Marketing Managers/Coordinators; Public Relations Officers, Research Officers; Business Development Managers, Account Executives, and Sales Associates or Managers.

What You'll Learn

Courses in marketing, communications, public relations, digital marketing, and marketing project management are offered to learners in face-to-face, on-line or blended formats.

Khoa bạn sẽ vào học

School of Business

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$14,840.00 (282,251,676 đ) một năm
Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

Địa điểm

Interurban Campus

4461 Interurban Rd,

VICTORIA,

British Columbia (BC),

V9E 2C1, Canada

Trực tuyến/Từ xa (4 năm)

Học phí
CAD$14,840.00 (282,251,676 đ) một năm
Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

High school graduation or at least 19 years old on the first day of classes. BC high school English 12 or equivalent with final grade of C+ or better. English language requirements: IELTS (Academic) score of 6.0 overall (no sub-score less than 6.0); TOEFL iBT score of 78 overall (no sub-score less than 19); PTE Academic score of 54 overall (no sub-score less than 50); Cambridge Assessment of English: C1 Advanced score of 174 overall (no sub-score less than 169).

Dành cho sinh viên quốc tế

High School Graduation OR be 19 years old on the first day of classes

One of:

IELTS (Academic) score of 6.0 overall (no sub-score less than 6.0)
TOEFL iBT score of 78 overall (no sub-score less than 19)
PTE Academic score of 54 overall (no sub-score less than 50)
Cambridge Assessment of English: C1 Advanced score of 174 overall (no sub-score less than 169)
CAEL CE score of 60 overall (no sub-score less than 60)
GTEC CBT score of 1200 overall (minimum sub-scores: Reading 325; Writing 270; Speaking 260; Listening 335)

Deadlines

Fall term (September) — June 30
Winter term (January) — October 31
Summer term (May) — February 28

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi trường đại học này

Camosun College có các khóa học Dự bị Đại học cho ngành học này

Được cấp bởi các đối tác khác

Trường học này chấp nhận các khóa học dự bị từ
  • Georgian College
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH