COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

The Bachelor of Arts Major in Psychology is a traditional degree focusing on core areas in psychology including biopsychology, cognitive psychology, developmental psychology, social/personality psychology, and clinical/abnormal psychology. As KPU’s flagship Psychology degree program, the BA is a flexible degree that allows students to explore many different content areas of psychology as well as other areas within the social sciences and humanities. Because of the flexibility of the program, BA students have the opportunity to consult with advisors, faculty and peers to determine their own degree specialization. The emphasis is on transferrable skills, including critical thinking, writing, group work, and oral presentations. Students also have the option of completing a workplace practicum coordinated by KPU and co-supervised by faculty and employers in relevant fields of employment.

Those interested in further study and graduate school or who prefer more extensive research experience may augment their knowledge and skills by taking the research focused Honours program in Psychology. The Honours program affords students an opportunity to develop and report on a research project under the direct supervision of a faculty member within the Psychology Department.

Career Opportunities

The value of a BA in Psychology has been documented many times and BA Psychology graduates can be found working in a variety of roles such as: group home coordinator, behaviour analyst, residential and youth counselor, and mental health worker to list but a few examples. Many employers are interested in the critical thinking and research skills that psychology majors bring and, as a result, psychology graduates are marketable well beyond the boundaries of psychology. For example, our BA psychology graduates have also been successful in finding employment as loans officers, probation officers, office managers, and customer relations representatives.

Careers as practitioners of psychology (e.g., Psychologist or Counsellor) require further study at the graduate level and, to this end, the Honours program is available to students interested in pursuing graduate degrees. BA students who have completed the Honours program have gone on to graduate studies in Clinical Psychology, Counselling Psychology, Gerontology, Education, School Psychology, and Experimental Psychology, to name only a few examples.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Arts

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$21,339.34 (402,944,934 đ) một năm
CAN $85,357.35 for the entire course

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Chín 2021

Địa điểm

Kwantlen Polytechnic University

KPU Surrey Campus,

12666 72 Avenue,

SURREY,

British Columbia (BC),

V3W 2M8, Canada

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$21,339.34 (402,944,934 đ) một năm
CAN $85,357.35 for the entire course

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Chín 2021

Địa điểm

KPU Langley Campus

20901 Langley Bypass,

LANGLEY,

British Columbia (BC),

V3A 4H9, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

A graduate of a BC secondary school or an equivalent school system. IELTS Academic Test: overall band of 6.5 or higher, with a minimum 6.0 in each band; TOEFL: iBT 88 or higher, with no sub score less than 20; Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): Score of 70 or higher with no sub score less than 60; Pearson Test of English (PTE): Score of 61 or higher; Language Proficiency Index (LPI): Level 5 with an essay score of 30 or higher.

Dành cho sinh viên quốc tế

You have graduated high school (secondary school) OR completed 24+ credits of undergraduate-level credits with a minimum cumulative GPA of 2.0.

English Proficiency Requirements

International English Language Testing System (IELTS) Academic Test: overall band of 6.5 or higher, with a minimum 6.0 in each band, taken within the last two years from the term of admission

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): IBT 88 or higher, with no sub score less than 20, taken within the last two years from the term of admission

Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): Score of 70 or higher with no sub score less than 60, taken within the last two years from the term of admission

Pearson Test of English (PTE): Score of 61 or higher, taken within the last two years from the term of admission

Language Proficiency Index (LPI): Level 5 with an essay score of 30 or higher, taken within the last two years from the term of admission.

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Kwantlen Polytechnic University

Đại học Bách khoa Kwantlen mang đến nền giáo dục riêng biệt, là nơi tư tưởng gặp hành động, tôi luyện sinh viên thành những lãnh đạo trong tương lai.

  • Trường đại học bách khoa duy nhất ở Canada
  • Hơn 140 chương trình với các cơ hội học đi đôi với hành
  • Hưởng lợi từ những mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác
  • Trường đại học lớn thứ 3 ở khu vực Metro Vancouver