COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

The B.A. Major in Political Science offers the chance to explore the political world through an innovative suite of offerings that combines a solid foundation in scholarship with 'hands-on' learning opportunities in debate, diplomacy, and policy. The Bachelor of Arts Major in Political Science is designed with a special focus on emerging power dynamics at the national, trans-national, and global levels, and is therefore an ideal choice for those with a serious interest in engaging with the many dimensions of power in the modern world.

As a Political Science B.A. Major, you will begin your studies with a broad range of introductory courses that expose you to the key sub-fields within the discipline (Canadian and comparative politics, international relations, and political thought), before gradually transitioning to more specialized courses in the second- and third-year levels, and advanced-level seminar work in the fourth year of study. You will also take at least one 'experiential' course instilling hands-on skills in debate, diplomacy, and policy, as well as one upper-level course on emerging trans-national sites of power.

Declaration Requirements

Students intending to graduate with this Faculty of Arts Bachelor’s degree must declare the credential by the time they complete 60 credits of undergraduate coursework. At the time of declaration, the student must satisfy all of the following requirements:

  • In good academic standing with the University
  • Completion of a minimum of 18 credits of undergraduate coursework, including the following with a minimum grade of “C”:

3 credits of ENGL at the 1100 level or higher

6 credits at the 1100 level or higher in the Major area

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Arts

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$21,339.34 (402,944,934 đ) một năm
CAN $85,357.35 for the entire course

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Chín 2021

Địa điểm

KPU Richmond Campus

8771 Lansdowne Road,

RICHMOND,

British Columbia (BC),

V6X 3X7, Canada

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$21,339.34 (402,944,934 đ) một năm
CAN $85,357.35 for the entire course

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Chín 2021

Địa điểm

Kwantlen Polytechnic University

KPU Surrey Campus,

12666 72 Avenue,

SURREY,

British Columbia (BC),

V3W 2M8, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

A graduate of a BC secondary school or an equivalent school system. IELTS Academic Test: overall band of 6.5 or higher, with a minimum 6.0 in each band; TOEFL: iBT 88 or higher, with no sub score less than 20; Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): Score of 70 or higher with no sub score less than 60; Pearson Test of English (PTE): Score of 61 or higher; Language Proficiency Index (LPI): Level 5 with an essay score of 30 or higher.

Dành cho sinh viên quốc tế

You have graduated high school (secondary school) OR completed 24+ credits of undergraduate-level credits with a minimum cumulative GPA of 2.0.

English Proficiency Requirements

International English Language Testing System (IELTS) Academic Test: overall band of 6.5 or higher, with a minimum 6.0 in each band, taken within the last two years from the term of admission

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): IBT 88 or higher, with no sub score less than 20, taken within the last two years from the term of admission

Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): Score of 70 or higher with no sub score less than 60, taken within the last two years from the term of admission

Pearson Test of English (PTE): Score of 61 or higher, taken within the last two years from the term of admission

Language Proficiency Index (LPI): Level 5 with an essay score of 30 or higher, taken within the last two years from the term of admission.

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Kwantlen Polytechnic University

Đại học Bách khoa Kwantlen mang đến nền giáo dục riêng biệt, là nơi tư tưởng gặp hành động, tôi luyện sinh viên thành những lãnh đạo trong tương lai.

  • Trường đại học bách khoa duy nhất ở Canada
  • Hơn 140 chương trình với các cơ hội học đi đôi với hành
  • Hưởng lợi từ những mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác
  • Trường đại học lớn thứ 3 ở khu vực Metro Vancouver