COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

Do you enjoy uncovering a story? Are you always asking "why"? Our School of Journalism is recognized nationally. You will study the history of journalism, media convergence and ownership trends, as well as Aboriginal issues in journalism.

Learn newspaper and magazine writing, television and radio news and documentary production, digital editing and desktop and Internet publishing. You will be encouraged to challenge conventional wisdom and develop your own writing style. Students spend a semester on an internship in a radio, television, newspaper, magazine or Internet newsroom.

To begin this degree you will need to register in the Faculty of Arts as a Pre-Journalism student. Entrance into the School of Journalism is competitive and happens after 2nd year (60 credit hours) is complete.

Sample Courses:

Media, Power and Communication Rights, Photo Journalism, Investigative Journalism, Print Editing, Advanced Interviewing.

Career Opportunities:

Graduates work as reporters, writers, editors, researchers, producers and documentary makers.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Arts

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$20,137.50 (380,250,917 đ) một năm
Tuition Rate Per Credit Hour CAN $671.25.

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Chín 2021

Địa điểm

Luther College

Luther College at the University of Regina,

3737 Wascana Parkway,

REGINA,

Saskatchewan (SK),

S4S 0A2, Canada

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$20,137.50 (380,250,917 đ) một năm
Tuition Rate Per Credit Hour CAN $671.25.

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Chín 2021

Địa điểm

University of Regina

3737 Wascana Parkway,

REGINA,

Saskatchewan (SK),

S4S 0A2, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Students must have completed High School (Secondary School). English Language Proficiency Requirements: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - Internet Based: Overall 83; Reading: 20; Listening: 20; Speaking: 20; Writing: 20; IELTS - Academic: Overall Band score of 6.5, with no band less than 6.0; CanTest (Canadian Test of English for Scholars and Trainees): Listening 4.5, Reading 4.5, Writing 4.0; Pearson Test of English (PTE) Academic: Overall score of 59, No area with less than 59; CAEL (Canadian Academic English Language Assessment): 60; MELAB (Michigan English Language Assessment Battery): 85; CELT (Comprehensive English Language Test): 60. Advanced Placement English (grade of 3 or better) or International Baccalaureate Higher English (grade of 4 or better).

Dành cho sinh viên quốc tế

Admission requirements vary by country and the Faculty you are applying to. Applicants need to have a high school. Please refer the university site and contact the Admissions Office or International Admissions for further assistance.

English language requirement:

TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Internet Based: Overall 83; Reading: 20; Listening: 20; Speaking: 20; Writing: 20.

IELTS – Academic: Overall Band score of 6.5, with no band less than 6.0

Pearson Test of English (PTE) Academic: Overall score of 59; No area with less than 59

MELAB (Michigan English Language Assessment Battery): 85

The application deadline is January 15 for fall intake.

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Regina

“Trường nổi tiếng toàn cầu nhờ các giảng viên cùng hoạt động nghiên cứu xuất sắc, và được công nhận nhờ phương pháp giáo dục tiếp cận thực nghiệm.”

  • Khu học xá đặt tại công viên đô thị lớn nhất Bắc Mỹ
  • Thuộc top 15 các trường đại học tổng hợp của Canada năm 2020
  • 25% là sinh viên quốc tế
  • Chương trình Co-op bảo đảm cơ hội việc làm hoặc học lên cao