Nội dung bạn sẽ được học

This career-focused geography program will teach you to use state-of-the-art geographic information systems (GIS), mapping and remote sensing technology to examine real-world issues including economic development, urban growth, poverty, public health and climate change. Hands-on labs, a 350-hour internship in the public or private sector, research and consulting projects with external clients, fieldwork including local and international field trips and opportunities for international exchange will prepare you to provide innovative solutions in a variety of fields.

After Graduation

Put your training and expertise to use in market research; real estate development; economic forecasting; retail network planning; industrial site selection; conservation; recreation; tourism; transportation; housing; or crime analysis. You may work as a supply chain analyst, GIS application developer, GIS and route planning analyst, business analyst, location research analyst, environmental field technician or urban/city planner. You may also choose to work as a consultant in government, in the private sector or on a freelance basis. You may choose to pursue graduate studies in geography, spatial analysis, business, planning, policy, urban or immigration studies or environmental science and management, or attend teachers’ college or law school. You may also complete certification as a GIS professional (GISP).

This is a Grades-Only program. Students are evaluated on the basis of academic achievement/grades only. Additional non-academic requirements are not required for admission consideration.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Arts

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
Year 1 - CAN $27,626.79; Year 2 - CAN $27,331.79; Year 3 - CAN $27,316.79; Year 4 - CAN $27,306.79

*Thông tin chi phí có thể chưa cập nhật tại thời điểm bạn xem. Vui lòng liên hệ nhà trường để kiểm tra lại.

Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2020

Địa điểm

Faculty of Arts

Jorgenson Hall, JOR-100,

380 Victoria Street,

TORONTO,

Ontario (ON),

M5B 2K3, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Việt Nam

English Language Requirements: IELTS: 6.5; TOEFL iBT 92-93; MELAB: 85; CAEL: 70; PTE: 60.

Dành cho sinh viên quốc tế

Applicants educated outside of Ontario must submit evidence of education equivalent to the Ontario Secondary School Diploma (OSSD) with six Grade 12 U or M courses. It is essential that subject prerequisite requirements and grades for specific Ryerson programs form part of the academic background of applicants from outside Ontario, especially in the last two years of secondary school studies.

English language requirements: IELTS: 6.5, TOEFL: 92-93 Internet-based, MELAB score of 85; CAEL score of 70 and PTE score of 60, Cambridge English - 180 and above on C1 Advanced and C2 Proficiency.

February 1 is the guaranteed consideration date for applications to all programs.

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi trường đại học này

Ryerson University có các khóa học Dự bị Đại học cho ngành học này
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Ryerson là ngôi trường hàng đầu Canada về giáo dục sáng tạo, chú trọng định hướng việc làm.

  • Trải nghiệm giáo dục định hướng việc làm
  • Nhiều lựa chọn chuyên ngành đa dạng ở bậc cử nhân
  • Nhiều cơ hội vừa học vừa làm và các khóa thực tập
  • Các suất học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên quốc tế