The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Trung Quốc Trung Quốc

1127 LƯỢT XEM

Khóa học Marketing được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

¥24,000

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

¥1,200

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

¥103,330

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!